Počet záznamů: 1  

Stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030

  1. Průša, Ladislav, 1958- Stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030 / Ladislav Průša, Pavel Bareš, Jana Langhamrová. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v.v.i., 2015. -- České a anglické resumé. -- Anotace: Jednou z klíčových kompetencí, kterou město Písek má jako obec s rozšířenou působností, je poskytování celého spektra sociálních služeb osobám, které v tomto regionu žijí. Pro realizaci těchto činností však město nemá k dispozici dostatek informací především z hlediska dlouhodobých vizí, koncepcí a strategií. Cílem předložené monografie je proto shromáždit stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030, na jejichž základě by město Písek mohlo v předstihu reagovat na očekávané sociální a ekonomické jevy a skutečnosti. -- ISBN : 978-80-7416-233-6 brožováno. Bareš, Pavel, 1978-. Langhamrová, Jana sociální služby * obec * sociální péče * Jihočeský kraj * složení obyvatelstva * příspěvek na péči * demografický rozbor * 21. století * výhledová studie

Počet záznamů: 1