Počet záznamů: 1  

Kompendium judikatury

  1. Kompendium Kompendium judikatury. EXE I., Odpovědnost soudního exekutora za škodu / výběr a sestava Blanka Havlíčková. -- Vydání první. -- Praha : (HBT :) Wolters Kluwer, 2016. -- "Tato publikace je zařazena do sbírky rozhodnutí českých soudů týkajících se exekuční činnosti". -- Anotace: První díl rozsáhlého pětisvazkového otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva. Rozhodnutí do souboru zařazená jsou vybavena právními větami nebo výběrem nejdůležitějších argumentačních konstrukcí a doplněna naznačením vazeb ke klíčovým právním normám a k prejudikatuře. -- ISBN : 978-80-7552-081-4 brožováno. Havlíčková, Blanka výkon rozhodnutí * konkurz * škoda * odpovědnost * žaloba na nezákonné rozhodnutí správního orgánu * správní odpovědnost * správní žaloba * Česká republika * interpretace práva * odvolání