Počet záznamů: 1  

Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi

  1. Sýkorová , Pavla, 1985- Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi / Pavla Sýkorová. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2015. -- (Praktik). -- Anotace: Příručka se podrobně zabývá bytovým spoluvlastnictvím, které bylo rekodifikací soukromého práva vtěleno do nového občanského zákoníku. Autorka podrobně vysvětluje koncepční změny, ke kterým došlo, a srovnává je s předchozí úpravou v zákoně o vlastnictví bytů. Většinu problematických ustanovení k bytovému spoluvlastnictví se snaží překlenout výkladem a pomoci tak praxi s řešením problémů do doby, než se k nim vysloví soudní judikatura. Na vztah nově zavedené superficiální zásady a bytového spoluvlastnictví je v publikaci upozorněno nejen historickým exkurzem do této problematiky, ale především komparací s úpravou německou, rakouskou, švýcarskou a severoamerickou, kde je superficiální zásada více či méně absolutizována. V této souvislosti se autorka vypořádává i s otázkou, zda je možné založit bytové spoluvlastnictví v rámci práva stavby. -- ISBN : 978-80-7502-096-3 brožováno. *2Praktik0 byt * bytové právo * spoluvlastnictví * vlastnictví * stavba * Česká republika

Počet záznamů: 1