Počet záznamů: 1  

Způsob a důvody stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné

  1. Holub, Martin, 1978- Způsob a důvody stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné / Martin Holub, Milan Šlapák. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v.v.i., 2015. -- České a anglické resumé. -- Anotace: Projekt mapuje nastavení institutu maximálního vyměřovacího základu v evropských zemích, Kanadě a Spojených státech. Shromážděné poznatky podrobuje komparativní analýze a na jejím základě formuluje doporučení pro Českou republiku. Řešitel doporučuje, aby zákonná definice maximálního vyměřovacího základu pro pojistné nevybočovala z intervalu mezi 300 a 500 % průměrné mzdy v ekonomice. Zároveň doporučuje, aby Česká republika do vyjasnění budoucího směřování systému důchodového zabezpečení zachovala současné znění legislativní úpravy maximálního vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na důchodové zabezpečení. -- ISBN : 978-80-7416-222-0 brožováno. Šlapák, Milan důchodové pojištění * členský stát EU * Spojené státy * Kanada * srovnávací studie * 20. století * 21. století * 1. polovina 21. století