Počet záznamů: 1  

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice 2014

  1. Mravčík, Viktor Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice 2014 / Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Lucie Grolmusová, Zuzana Tion Leštinová, Zdeněk Rous, Lucia Kiššová, Blanka Nechanská, Bruno Sopko, Tomáš Vlach, Hana Fidesová, Lucie Jurystová, Jiří Vopravil, Hana Malinová ; z pověření vlády České republiky a Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. -- Praha : Úřad vlády České republiky, 2015. -- ISBN : 978-80-7440-134-3 brožováno. Chomynová, Pavla. Grohmannová, Kateřina. Janíková, Barbara, 1976-. Grolmusová, Lucie. Tion Leštinová, Zuzana. Rous, Zdeněk. Kiššová, Lucia. Nechanská, Blanka, 1969-. Sopko, Bruno. Vlach, Tomáš. Fidesová, Hana. Jurystová, Lucie. Vopravil, Jiří, 1968-. Malinová, Hana. Česko. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Česko. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Sekretariát drogová závislost * omamná látka * obchodování s drogami * boj proti zločinu * léčba * Česká republika * 2. desetiletí 21. století

Počet záznamů: 1