Počet záznamů: 1  

Vltava a její břehy

  1. Bečková, Kateřina, 1957- Vltava a její břehy. 1. díl, Od Františku proti vodě do Braníku / Kateřina Bečková. -- Vydání první. -- V Praze ; a Litomyšli : Paseka ; v Praze : Schola ludus - Pragensia, 2015. -- (Zmizelá Praha). -- Částečně tištěno napříč. -- Anotace: Řeka Vltava je pro vzhled, charakter a život Prahy živlem zcela zásadním. Ačkoliv ji dnes chápeme spíše jako prvek přinášející do obrazu města vjemy estetické, v historii byly její funkce daleko praktičtější. Sloužila jako zdroj energie, dopravní cesta či výrobna ledu a tomu odpovídalo i její využití. Kniha, rozdělená do dvou svazků, se zaměřuje na popis zaniklých a proměněných objektů - mlýnů, jezů, náplavek, ostrovů, mostů, vodáren a vodárenských věží - a na stavby spjaté s kanalizací a splavněním řeky - nábřeží, novodobé mosty a jejich výzdobu, přístavy, plavební komory a zajímavosti navigace. Pojednáno je také využití řeky pro zábavu a oddech Pražanů v podobě plováren, výletních plaveb, sportovních přístavů a rybaření. -- ISBN : 978-80-7432-632-5 vázáno. *2Zmizelá Praha0 Hlavní město Praha * urbanismus * vodní tok * vodohospodářské stavby * dějiny * 19. století * 20. století

Počet záznamů: 1