Počet záznamů: 1  

Ve stínu meče

  1. Holland, Tom, 1968- Ve stínu meče : zápas o celosvětovou říši a konec starého světa / Tom Holland ; z anglického originálu In the shadow of the sword přeložili Jaroslav Rek a Jiří Pilucha. -- První vydání v českém jazyce. -- Praha : Dokořán, 2015. -- Terminologický slovník. -- Chronologický přehled. -- Anotace: V šestém století našeho letopočtu byl Blízký východ rozdělen na dvě mocenská centra: Persii a Byzanc. O sto let později byla perská říše zničena, zatímco východořímská říše se potácela na hranici rozpadu, rozdrobena na oslabené části původního impéria. Na jejich místo se dostala nová velmoc - Arabská říše. Její bleskový vzestup znamenal ve svém důsledku konec starověkého světa. Změny, které nastaly v době islámské expanze, však nebyly pouze geopolitické; svědčily o zásadní transformaci lidské společnosti s nepředvídatelnými důsledky pro blízkou i vzdálenou budoucnost. Dnes se více než polovina světové populace hlásí k některé z forem náboženství, které se zformovaly v posledních staletích starověku. Veškeré varianty víry v jediného boha svědčí o nezměrném dosahu změn, které se udály v této chaotické, avšak výjimečné době. Autor přináší strhující a dramatický příběh rozmachu arabské říše se všemi jeho dopady pro západní svět. -- ISBN : 978-80-7363-536-7 vázáno. Rek, Jaroslav. Pilucha, Jiří Evropa * Blízký a střední východ * judaismus * křesťanství * islám * stát * dějiny * starověk * středověk

Počet záznamů: 1