Počet záznamů: 1  

Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví

  1. Žďárek, Roman, 1973- Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví / Roman Žďárek, Jolana Těšinová, Marta Škárová, Robert Waltr, František Púry a kolektiv. -- Vydání první. -- V Praze : C. H. Beck, 2015. -- (Právní praxe). -- Anotace: Nový občanský zákoník bez náhrady zrušil vyhlášku, která stanovovala bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Došlo tak k zásadní změně právní úpravy v odškodňování nemateriálních újem na zdraví – bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění. Publikace je především praktickým návodem, jak aplikovat Metodiku, kterou Nejvyšší soud České republiky přijal jako reakci na proběhlou legislativní změnu. Věnuje se též teoretickým východiskům, související hmotněprávní úpravě a také procesním aspektům – uplatnění nároku jak v občanskoprávním, tak případně v trestním (adhezním) řízení. -- ISBN : 978-80-7400-280-9 brožováno. Těšinová, Jolana, 1969-. Škárová, Marta, 1948-. Waltr, Robert, 1960-. Púry, František, 1958-. *2Právní praxe0 škoda * zdraví veřejnosti * odškodnění * občanskoprávní žaloba * přístup k zaměstnání * publikace * Česká republika