Počet záznamů: 1  

Filozofové dělají revoluci

  1. Petráň, Josef, 1930-2017 Filozofové dělají revoluci : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948-1968-1989) / Josef Petráň ; ve spolupráci s Lydií Petráňovou. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- Anglické resumé. -- Anotace: Autor sleduje fáze „komunistického experimentu“ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v širším historickém kontextu. Na osudech generací studentů i pedagogů ukazuje turbulenci poměrů, v nichž se od roku 1948 střídala období závislosti na komunistické ideologii s obdobími, v nichž se mnozí dopracovali k sebereflexi a samostatnému myšlení, jež vyžadovalo občanskou odvahu. Dokládá, že na fakultě byli mezi studenty i pedagogy jak lidé, kteří by tu ve svobodných poměrech neměli co pohledávat, tak erudovaní odborníci, vystavení ideologickému tlaku a kádrovému prověřování, v horším případě pak dohledu tajné státní policie. Šířeji se věnuje především událostem roku 1989, podmínkám i průběhu politického převratu, a snaží se postihnout dědictví minulosti v dalším vývoji fakulty. -- ISBN : 978-80-246-2994-0 vázáno. Petráňová, Lydia, 1941- univerzita * učitel * student * Hlavní město Praha * politický život * 20. století * rok 1948 * rok 1968 * rok 1989

Počet záznamů: 1