Počet záznamů: 1  

Země potřebuje vodu

  1. Lázna, Jan Země potřebuje vodu : přehled vodního hospodářství / Lázna, Malý, Paule, Říha. -- 1. vydání. -- Praha : Práce, 1969. -- Anotace: Publikace, která je věnována problémům hospodaření s vodou, pojednává o hydrologii, o zdrojích vody a o jejích vlastnostech. Zabývá se bilancemi vodních zdrojů, zásobováním vodou a charakterem vodních staveb. Obsáhlé kapitoly jsou věnovány úpravě vodních toků a cest, vodním nádržím a energetice. Závěrečné kapitoly obsahují pojednání o čistotě toků a o čištění odpadních vod, o hydromelioracích a o ochraně krajiny a životního prostředí. -- ISBN : vázáno. Malý, František. Paule, Václav. Říha, Josef voda * vodní zdroje * hydrologie * vodohospodářské stavby * rozvod vody * využití vody * ochrana vod * vodní energie * Československo * 2. polovina 20. století