Počet záznamů: 1  

Demografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu prostorových souvislostí

  1. Klufová, Renata Demografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu prostorových souvislostí / Renata Klufová. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2015. -- Anotace: Autorka chápe venkov jako prostor, v němž se střetávají různorodé vlivy a tendence, které se podílejí na jeho historickém, sociálním a kulturním vývoji a utvářejí jeho současný rozvojový potenciál. Vlastní typologické vymezení obcí bezesporu přispěje do rozsáhlé a stále pokračující diskuze o vývojových tendencích českého venkova. Vypracovaná typologie potvrdila předpoklad významu velikosti obce a geografické polohy pro diferenciaci obcí. Úvahy o dalším rozvoji venkova jsou věcné a zasvěcené. Obrazové přílohy publikaci vhodně doplňují, takže bude užitečná nejen pro zájemce o venkov, ale i pro studenty a případně řídící sféru. -- ISBN : 978-80-7478-733-1 brožováno. venkovský region * venkovská aglomerace * venkovské společenství * bydlení na venkově * rozvoj venkova * demografický rozbor

Počet záznamů: 1