Počet záznamů: 1  

Zákon o spotřebitelském úvěru

  1. Vacek, Lukáš Zákon o spotřebitelském úvěru : komentář / Lukáš Vacek. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2015. -- (Komentáře Wolters Kluwer). -- "Právní stav publikace je k 1.4.2015"--Rub titulní strany. -- Obsahuje: Zákon č. 145/2010 Sb., ze dne 21. dubna 2010, o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 43/2013 Sb. -- Anotace: Komentář zohledňuje zásadní novelu zákona o spotřebitelském úvěru provedenou zákonem č. 43/2013 Sb. Výklad reaguje na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a vyrovnává se s dopady obecných změn v soukromém právu na oblast spotřebitelského úvěru, zároveň však sleduje předchozí právní úpravu podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v jehož režimu byly uzavřeny starší smlouvy o spotřebitelském úvěru. Výklad je soustředěn na sporné a problematické situace vznikající v souvislosti se spotřebitelským úvěrem a obsahuje řadu konkrétních příkladů, včetně podrobných postupů pro správný výpočet ukazatele roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr. Komentář obsahuje také rozsáhlou judikaturu českých i evropských soudů, nejaktuálnější rozhodnutí finančního arbitra a klíčová výkladová stanoviska České národní banky. -- ISBN : 978-80-7478-776-8 vázáno. *2Komentáře Wolters Kluwer0 spotřební úvěr * ochrana spotřebitele * Česká republika * zákon * komentář k zákonu

Počet záznamů: 1