Počet záznamů: 1  

Jan Hus

  1. Uhlíř, Zdeněk, 1956- Jan Hus : problém přijmout svobodu / Zdeněk Uhlíř. -- Vydání první. -- Praha : Národní knihovna ČR, 2015. -- České a anglické resumé. -- Anotace: Autor sleduje jednak Husův myšlenkový vývoj a jednak ideové střety v českých zemích. Dokládá také mnohost různých interpretací Husova života a díla a vede k poznání, že Jan Hus není ani osobou uzavřenou v minulosti, ani postavou z čítankových příběhů, ale epochálním činitelem, který je i dnes živý, protože povzbuzuje ke stále novým pohledům a výkladům. Autor mapuje Husovo působení a s ním spojené konflikty na pozadí jím prosazovaného způsobu činné víry, důležitého pro emancipaci laického živlu ve středověké církvi, a jeho protějšku, představovaného subjektivním svobodným jednáním, zásadním pro liberalizaci a demokratizaci života v tehdejší společnosti. Zamýšlí se i nad faktem, že ačkoli je Jan Hus světově známou osobností českých dějin, není v širším historickém rámci přijímán jednoznačně. -- ISBN : 978-80-7050-649-3 brožováno. Jan Hus - problém přijmout svobodu Hus, Jan (asi 1371-1415) * církev * křesťanství * teologie * Čechy (země) * 14. století * 15. století

Počet záznamů: 1