Počet záznamů: 1  

Německé vědecké instituce v Liberci 1923-1945

  1. Josefovičová, Milena, 1961- Německé vědecké instituce v Liberci 1923-1945 : od vlastivědy k nacistickému "bádání o zemi a lidu" / Milena Josefovičová. -- Vydání 1. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2014. -- (Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Řada D ; svazek 5). -- Částečně německý text, anglické resumé. -- Anotace: Od konce 19. století plnil Liberec funkci centra kulturního, hospodářského i politického života Němců v ČSR. Od počátku 20. let 20. století do roku 1945 zde působila řada vlastivědných, historických, archeologických a knihovních institucí. Vývojem, činností a významem Sudetoněmeckého vlastivědného ústavu (Anstalt für sudetendeutsche Heimatforschung), Společnosti pro pravěké a rané dějiny (Deutsche Gesellschaft für Vor– und Frühgeschichte), Sudetoněmeckého ústavu pro výzkum země a lidu (Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und Volksforschung) se zabývá studie, obsažená v první části knihy. Druhou část tvoří soupis (inventář) písemností a dalších artefaktů, které z činnosti těchto institucí vzešly a nyní jsou zpřístupněny v archivním fondu Sudetoněmecký vlastivědný ústav Liberec, uloženém v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR v Praze. -- ISBN : 978-80-87782-38-5 brožováno. *2Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR0 dějiny * Česká republika * Slovensko * výzkumný ústav * 20. století * výzkum * nacionální socialismus * archív * Sudety * Liberecký kraj * Hlavní město Praha * dokument

Počet záznamů: 1