Počet záznamů: 1  

Zákon o pozemních komunikacích

  1. Černínová, Michaela, 1979- Zákon o pozemních komunikacích : komentář / Michaela Černínová, Karel Černín, Michal Tichý. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2015. -- (Komentáře Wolters Kluwer). -- "Právní stav komentáře je ke dni 31.12.2014, rešerše judikatury byla ukončena k 1.7.2014"--Rub titulní strany. -- Anotace: Publikace je nejnovějším komentářem k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Autoři v knize podávají komplexní výklad celé oblasti pozemních komunikací, věnují se vyváženě všem významným tématům, ale i méně probádaným zákoutím právní úpravy. Nevyhýbají se ani sporným a konfliktním otázkám, u nichž se vždy snaží čtenářům nabídnout všechny jim známé výkladové možnosti a jasné sdělení, kterou z nich upřednostňují. -- ISBN : 978-807478-652-5 vázáno. Černín, Karel, 1978-. Tichý , Michal, 1980-. *2Komentáře Wolters Kluwer0 Česká republika * zákon * komentář k zákonu * silniční síť * silniční stavby * silniční doprava * správní rozhodnutí

Počet záznamů: 1