Počet záznamů: 1  

Útisk, charita, vyloučení

  1. Útisk, charita, vyloučení (2014 : Plzeň, Česko) Útisk, charita, vyloučení : sociální 19. století : sborník příspěvků z 34. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 27.2.-1.3.2014 / uspořádali Zdeněk Hojda, Marta Ottlová a Roman Prahl. -- Vyd. 1. -- Praha : Academia, 2015. -- Anglická a německá resumé. -- Pořadatel sympozia: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Západočeském muzeu v Plzni. -- Anotace: Během 19. století se v důsledku průmyslové revoluce a rozvoje kapitalismu rozpadl tradiční svět „malých struktur“. Došlo k rozsáhlým sociálním proměnám, prudce se zvýšil počet lidí žijících v bídě a sociálně vyloučených. Sborník se věnuje některým málo zkoumaným fenoménům: individuální charitě (nadace rodiny Klarů, Vojta Náprstek), kolektivní dobročinnosti i počátkům obecní a státní sociální politiky. Rovněž tematizuje „vylučování“ z většinové společnosti a represe uplatňované vůči „nepřizpůsobivým“ skupinám obyvatel a jedincům. Dotýká se také rozmanitých forem reflexe sociální problematiky, případně sociální sebereflexe v umění. -- ISBN : 978-80-200-2460-2 brož. Hojda, Zdeněk, 1953-. Ottlová, Marta, 1946-. Prahl, Roman, 1949-. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Západočeské muzeum (Plzeň, Česko) sociální problém * 19. století * Evropa * Čechy (země) * chudoba * sociální hnutí * pomoc sociálně znevýhodněným skupinám * sociální politika * společenský status * vyloučení ze společnosti * konferenční sborník