Počet záznamů: 1  

K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu

  1. Křiváčková, Jana, 1983- K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu / Jana Křiváčková, Klára Hamuľáková, Tomáš Tintěra a kolektiv. -- Vyd. 1. -- V Praze : C. H. Beck, 2015. -- (Právní instituty). -- Anglické resumé. -- Anotace: Publikace reaguje na změny, které přineslo přijetí nového občanského zákoníku a související procesní legislativy. Zabývá se otázkami právní osobnosti člověka, jeho svéprávnosti a ochranou jeho integrity. Zvláštní pozornost je věnována i právnímu jednání nezletilých, včetně institutu přiznání svéprávnosti nezletilému. Další části knihy tvoří pojednání o hlavních změnách v právním pojetí věci a držby. Součástí publikace je i podrobné zpracování procesněprávních aspektů veškeré výše uvedené problematiky. -- ISBN : 978-80-7400-294-6 brož. Hamuľáková, Klára, 1981-. Tintěra, Tomáš, 1984-. *2Právní instituty0 občanské právo * soukromé právo * rozvoj osobnosti * legislativa * Česká republika * monografie

Počet záznamů: 1