Počet záznamů: 1  

Pojem společenského souhlasu u Františka Suáreze

  1. Koblížek, Jan, 1977- Pojem společenského souhlasu u Františka Suáreze : (o principech politické moci) / Jan Koblížek. -- Vyd. 1. -- Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2014. -- (Studijní texty ; 63). -- Vydavatel: Centrum Aletti. -- Anotace: Kniha pojednává o teorii společenské smlouvy u španělského jezuity Františka Suáreze (1548-1617). Většinou se toto téma spojuje s novověkými humanisty, jako jsou například Thomas Hobbes, John Locke nebo Jean Jacques Rousseau. Nicméně i pozdní scholastikové se tímto tématem důkladně zabývali. František Suárez navazuje na aristotelskou tradici a snaží se ve své politické teorii spojovat pojmy lidské přirozenosti, finality a svobodné vůle. Jeho pojetí společenské smlouvy zachovává metafyzický rozměr lidské přirozenosti a zároveň klade za základ moderní společnosti člověka jako individuum. Protože je Suárez zastáncem "přirozené demokracie" a konkrétní politické moci jako pozitivně dané člověkem, lze ho bez nesnází považovat za předchůdce moderní evropské státovědy. -- ISBN : 978-80-7412-157-9 brož. Jezuité. Česká provincie. Centrum Aletti Velehrad-Roma. *2Studijní texty0 Španělsko * filozofie * křesťanství * teologie * politická filozofie * politická moc * 16. století * 17. století * monografie

Počet záznamů: 1