Počet záznamů: 1  

Idea právního státu v dějinách filozofie

  1. Šejvl, Michal, 1974- Idea právního státu v dějinách filozofie / Michal Šejvl. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. -- Anglické resumé. -- Na obálce nad názvem: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. -- Anotace: Monografie je filozofickým pohledem na ideu právního státu. Autor uvažuje, jestli je myšlenka právního státu výdobytkem moderního liberálního myšlení, anebo její počátky lze sledovat třeba až do antiky a středověku. V jakých momentech antického a středověkého myšlení lze spatřovat kořeny dnešní ideje právního státu nebo např. otázka jsou-li současné státy produktem osvíceneckých myšlenek, anebo spíše následovníky jiných koncepcí. -- ISBN : 978-80-7380-519-7 brož. Západočeská univerzita. Právnická fakulta právní stát * právní postavení * společenský rozvoj * dějiny * filozofie * monografie

Počet záznamů: 1