Počet záznamů: 1  

Základy obchodního práva

  1. Štenglová, Ivana, 1942- Základy obchodního práva : vysokoškolská učebnice / Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv. -- Vyd. 1. -- Praha : Leges, 2014. -- (Student). -- Anotace: Nově zpracovaná učebnice pojednává o základních institutech obchodního práva při respektování klasické struktury oblastí zahrnovaných do obchodního práva. Výklad se proto soustřeďuje na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále na klíčové pojmy, jakými jsou podnikatel a podnikání, obchodní firma, obchodní závod a obchodní tajemství. Dále se vykládá právo obchodních korporací (včetně jejich nadnárodních forem) a přeměna obchodních společností a družstev. Učebnice zahrnuje také výklad hospodářské soutěže, včetně kapitoly věnované nekalé soutěži. Učebnice se nevěnuje některým typicky obchodním závazkovým vztahům, cenným papírům a související problematice podnikání na kapitálovém trhu a kolektivnímu investování. -- ISBN : 978-80-7502-052-9 brož. Dědič, Jan, 1952-. Tomsa, Miloš, 1926-. *2Student0 obchodní právo

Počet záznamů: 1