Počet záznamů: 1  

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

  1. Jelínek, Jiří, 1955- Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif / Jiří Jelínek a kolektiv. -- 5., aktualiz. vyd. podle stavu k 1.11.2014. -- Praha : Leges, 2014. -- (Glosátor). -- ISBN : 978-80-7502-049-9 váz. *2Glosátor0 trestní zákoník * trestní právo * trestní řízení * legislativa * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika

Počet záznamů: 1