Počet záznamů: 1  

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice 2013

  1. Mravčík, Viktor Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice 2013 / Viktor Mravčík ... [et al.]. -- Praha : Úřad vlády České republiky, 2014. -- Pod názvem: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, z pověření vlády České republiky a Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost. -- ISBN : 978-80-7440-109-1 brož. drogová závislost * omamná látka * obchodování s drogami * boj proti zločinu * léčba * Česká republika * 2. desetiletí 21. století

Počet záznamů: 1