Počet záznamů: 1  

Římský člověk a jeho svět

  1. Římský Římský člověk a jeho svět / editor Andrea Giardina ; [z italského originálu ... a italských, anglických a francouzských originálů přeložily Kateřina Brabcová ... et al.]. -- Vyd. 1. -- Praha : Vyšehrad, 2014. -- Anotace: Ve dvanácti kapitolách před čtenáře vystupuje svět římských politiků a státníků, kněží a náboženských hodnostářů, právníků, vojáků, otroků a propuštěnců, rolníků, řemeslníků a obchodníků, římských chudých i banditů a lupičů. V závěrečné kapitole přibližuje autor římský pojem humanitas – vztah Římanů a „těch druhých“, barbarů – lidí za hranicemi římské moci a civilizace. -- ISBN : 978-80-7429-072-5 váz. Giardina , Andrea, 1949-. Brabcová, Kateřina Římská říše * antika * starověk * společenský život * společenská třída

Počet záznamů: 1