Počet záznamů: 1  

Zemědělství, vinařství

  1. Zemědělství, Zemědělství, vinařství : velká novela zákona o zemědělství od 1.1.2015 : zemědělství, krmiva, rostlinolékařská péče, hnojiva, veterinární péče, ochrana chmele, vinohradnictví a vinařství, plemenitba, ekologické zemědělství, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, oběh osiva a sadby a další ; Lesnictví, myslivost ; Rybářství ; Ochrana zvířat : redakční uzávěrka 5.1.2015. -- Ostrava : Sagit, [2015]. -- (ÚZ : úplné znění ; č. 1061). -- Názvové informace z obálky. -- Anotace: Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů, z nichž 11 bylo od minulého vydání změněno, a to i vícekrát. Největšími změnami byl dotčen zákon o zemědělství (113 změn a doplnění), zákon o Státním zemědělském a intervenčním fondu (65 změn), veterinární zákon (32 změn) a zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (65 změn). Kapitola o zemědělství zahrnuje následující oblasti: krmiva, rostlinolékařská péče, hnojiva, veterinární zákon, vinohradnictví, ochrana chmele, plemenitba, ekologické zemědělství, oběh osiva a sadby a další. Ostatní kapitoly obsahují mj. lesní zákon, zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, zákon o myslivosti, zákon o rybářství, zákon na ochranu zvířat proti týrání. Za každým zákonem je aktuální přehled jeho prováděcích předpisů. -- ISBN : 978-80-7488-088-9 brož. *2ÚZ : úplné znění0 agrární sektor * vinohradnictví * zemědělské právo * zdraví zvířat * ekologické zemědělské hospodářství * zemědělské výrobní prostředky * lesní legislativa * myslivecká legislativa * rybářská politika * ochrana zvířat * legislativa * novela zákona * Česká republika

Počet záznamů: 1