Počet záznamů: 1  

Knihy kupovati

  1. Šimeček, Zdeněk, 1929- Knihy kupovati-- : dějiny knižního trhu v českých zemích / Zdeněk Šimeček, Jiří Trávníček. -- Vyd. 1. -- Praha : Academia, 2014. -- (Historie). -- Anglické resumé. -- Terminologický slovník. -- Anotace: Publikace seznamuje s vývojem českého knižního trhu, přibližuje jeho instituce (nakladatelství, knihkupectví, tiskárny, půjčovny knih, čtenářské spolky, knihovny) i jeho přední osobnosti. Geograficky je kniha zaměřena na české země, připomíná však i spojení s jinými knihkupeckými centry (Augsburg, Norimberk, Lipsko, Vídeň). Sleduje sociální pohyb knih všech jazykových oblastí v českém prostředí (tedy knih českých, německých, latinských a hebrejských). Výklad zahrnuje rozsáhlé období od počátků knižní kultury v raném středověku, nejvíce prostoru a pozornosti však vzhledem k narůstající pramenné základně věnují autoři 19. a 20. století; samostatná kapitola se věnuje polistopadovému vývoji. -- ISBN : 978-80-200-2404-6 brož. Trávníček, Jiří, 1960-. *2Historie0 knižní průmysl * knihkupectví * knihovna * trh * nakladatelství * kultura * společenská činnost * kulturní dědictví * dějiny * Čechy (země)