Počet záznamů: 1  

Matyáš Gallas

  1. Rebitsch, Robert, 1968- Matyáš Gallas : (1588-1647) : císařský generál a Valdštejnův "dědic" / Robert Rebitsch ; přeložil, úvodem a závěrečnou kapitolou opatřil Jan Kilián. -- 1. vyd. -- Praha : Grada, 2013. -- Přeloženo z němčiny. -- Chronologický přehled. -- Anotace: Matyáš Gallas, narozený v tridentském biskupství, se rozhodl pro vojenskou dráhu. Nejdřive vstoupil do vojska katolické Ligy, posléze byl přijat do císařské armády. Autor popisuje Gallasovu vojenskou kariéru v císařských službách, jeho podíl na vedení bojových operací za třicetileté války (bitva u Nördlingen, tažení proti Francii či proti Švédům). Zabývá se zároveň úlohou, kterou Matyáš Gallas sehrál při odstranění Albrechta z Valdštejna roku 1634. Gallas získal jako odměnu za věrné služby rozsáhlé majetky v Čechách (Frýdlant, Liberec), byl přijat do panského stavu a získal český inkolát. České země se tak staly pro další generace Gallasů novým domovem. Dalším osudům rodu Gallasů na našem území se věnuje doplňující stať Jana Kiliána. Nechybí chronologie Gallasova života, historické portréty a vyobrazení míst, která jsou s Matyášem Gallasem spojena. -- ISBN : 978-80-247-4778-1 váz. Kilián, Jan, 1976- Gallas, Matyáš, hrabě (1588-1647) * životopis * armáda * třicetiletá válka * Evropa * 17. století

Počet záznamů: 1