Počet záznamů: 1  

Trestní řízení z pohledu obhajoby

  1. Vantuch, Pavel, 1946- Trestní řízení z pohledu obhajoby : detailní výklad, praktické pokyny, vzory podání / Pavel Vantuch. -- Vyd. 1. -- V Praze : C. H. Beck, 2014. -- (Praktická knihovna). -- Obálkový podnázev: detailní výklad, praktické pokyny, vzory podání. -- Anotace: Publikace si klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Reaguje na situace, které se v praxi vyskytují běžně, nebo alespoň opakovaně. Upozorňuje, co může obhájce učinit v případě, že k nim v konkrétní trestní věci dojde, a to po zvážení všech specifických okolností dané věci, jež nelze v knize zohlednit. Přehledná publikace ukazuje možnosti obhajoby ve všech stadiích trestního řízení. V jednotlivých kapitolách uvádí autor stručné vzory nejčastějších podání obhájce, které se týkají příslušné problematiky, mnohdy i ty, které nejsou v praxi dostatečně užívány. -- ISBN : 978-80-7400-457-5 váz. *2Praktická knihovna0 trestní řízení * solicitor * právo na obhajobu

Počet záznamů: 1