Počet záznamů: 1  

Vliv legis arbitri na uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu

  1. Drličková, Klára, 1981- Vliv legis arbitri na uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu / Klára Drličková. -- 1. vyd. -- Brno : Masarykova univerzita, 2013. -- (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Řada teoretická, Edice S ; č. 443). -- Anglické resumé. -- Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Mezinárodní právo soukromé, Katedra mezinárodního a evropského práva. -- Anotace: Práce se zabývá pojmem lex arbitri, jeho rolí ve fázi průběhu rozhodčího řízení a zejména jeho vlivem ve fázi uznání a výkonu rozhodčího nálezu. -- ISBN : 978-80-210-6419-5 brož. Masarykova univerzita. Katedra finančního práva a národního hospodářství. *2Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně0 rozhodčí řízení * soudní řízení * mezinárodní arbitráž * mezinárodní obchodní arbitráž

Počet záznamů: 1