Počet záznamů: 1  

Etnické komunity - Romové

  1. Etnické Etnické komunity - Romové / ed. Dana Bittnerová, [Mirjam Moravcová]. -- Vyd. 1. -- Praha : FHS UK, 2013. -- (Agora ; sv. 11). -- Část. slovenský text, anglické resumé. -- Anotace: Monografie se zabývá pozicí Romů v současném středoevropském prostoru. Propojuje pohled majority na romskou populaci s pohledem na život Romů ve vyloučených lokalitách. Nahlíží problém z hlediska pozice těchto minoritních komunit v lokálních společnostech. Zvláštní pozornost věnuje otázce socializace mladé generace v kontextu majoritních institucí. -- ISBN : 978-80-87398-45-6 brož. Bittnerová, Dana, 1966-. Moravcová, Mirjam, 1931-. *2Agora0 etnická skupina * Rom * společenský status * vyloučení ze společnosti * začlenění do společnosti * etnologie