Počet záznamů: 1  

Osm let po válce

  1. Osm Osm let po válce : rok 1953 v Československu / Jiří Petráš, Libor Svoboda (eds.). -- Vyd. 1. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů ; České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014. -- Anglická resumé. -- Část. slovenský text. -- Anotace: V roce 1953 byl svět rozdělen na dvě politické soustavy, u nichž bylo zřejmé, že porazit se navzájem nemohou, naopak že spolu musí koexistovat. Součástí tohoto světa bylo i lidovědemokratické Československo, jehož obyvatele zasáhlo v roce 1953 několik fatálních událostí: smrt sovětského vůdce J. V. Stalina i prezidenta republiky Klementa Gottwalda, peněžní reforma, vysídlení obcí poblíž železné opony. Pokračovala likvidace živnostníků a soukromě hospodařících zemědělců… Kolektivní monografie zkoumá rok 1953 z různých úhlů a pokouší se složit mozaiku života celé společnosti i jejích jednotlivých segmentů. Místo zde tedy mají jak regionálně zaměřené texty, tak studie o velkých celospolečenských tématech, jako je problematika Státní bezpečnosti, role KSČ či odborového hnutí v tehdejší společnosti, průběh peněžní reformy či situace ve vědě, kultuře i sportu. Na publikaci navazují tituly Československo v letech 1954–1962; Předjaří. Československo 1963–1967. Jaro ´68 a nástup normalizace. -- ISBN : 978-80-87211-98-4 ÚSTR ; váz.. -- 978-80-87311-38-7 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ; váz. Petráš, Jiří, 1963-. Svoboda, Libor, 1970- Československo * společensko-hospodářské poměry * politický život * 50. léta 20. století

Počet záznamů: 1