Počet záznamů: 1  

Mezinárodní kamionová doprava a zasilatelství

  1. Novák, Radek, 1960- Mezinárodní kamionová doprava a zasilatelství / Radek Novák a kol. -- Vyd. 1. -- V Praze : C. H. Beck, 2013. -- Anglické resumé. -- Anotace: Monografie je zaměřena nejen na dopravní infrastrukturu, dopravní prostředky, technologické a provozní řízení silniční dopravy, ale podrobně řeší také právní úpravu podnikatelské činnosti v silniční dopravě a problematiku právního a zejména pak smluvního zabezpečení mezinárodní kamionové dopravy. Svým zaměřením a obsahem se snaží postihnout relativně různorodé, avšak vzájemně provázané problémové okruhy mezinárodní nákladní silniční dopravy (mezinárodní kamionové dopravy) a související problematiky zasílatelství. -- ISBN : 978-80-7400-514-5 váz. mezinárodní doprava * mezinárodní silniční doprava * nákladní doprava * nákladní vozidlo * dopravní podnik * dopravce * legislativa * monografie

Počet záznamů: 1