Počet záznamů: 1  

Databáze ve věku informační společnosti a jejich právní ochrana

  1. Conelly Kohutová, Radka, 1980- Databáze ve věku informační společnosti a jejich právní ochrana / Radka Connelly Kohutová. -- Vyd. 1. -- V Praze : C. H. Beck, 2013. -- (Právní instituty). -- Anotace: Cílem publikace je předložit teoretické pozadí a vhled do problematiky právní ochrany databází. Za tímto účelem autorka použila metody komparativní a analytickou, rozebírající přehled právní ochrany de lege lata na příkladech kontinentálního i anglosaského práva (common law), doplněnou o historické stopy směrnice 96/9 a rozbor dostupné judikatury. Důraz je kladen na rozdílná východiska poskytované ochrany s poukazem na historické pozadí a zakotvení stávající poskytované právní ochrany databází na území EU ve srovnání s úpravou v USA. Vzhledem k jedinečnosti evropské sui generis ochrany databází je tato rozebrána detailněji (nepomíjí se ani proces přijímání směrnice 96/9, jež lze v mnoha ohledech označit za rozpačitý napříč tehdejším Společenstvím), včetně příslušné, komentované judiciální činnosti někdejšího Evropského soudního dvora, resp. slovy soudobé terminologie Soudního dvora EU. Teoretické poznatky o poskytované ochraně databází doplňuje analýza postavená na třech přípa. -- ISBN : 978-80-7400-493-3 brož. *2Právní instituty0 databáze * právo Evropské unie * duševní vlastnictví * autorské právo * ochrana dat * Česká republika * Spojené království * Spojené státy * informační společnost * výklad zákonů ES * monografie

Počet záznamů: 1