Počet záznamů: 1  

Přiměřenost právní regulace

  1. Přiměřenost právní regulace (2013 : Praha, Česko) Přiměřenost právní regulace : recenzovaný sborník z odborné právnické konference : Pražský právnický podzim : Praha, [7. listopadu] 2013 / [editor Karel Havlíček]. -- Vyd. 1. -- Praha : HBT, c2014. -- Nad názvem: Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva. -- Anotace: Sborník z odborné právnické konference shrnuje příspěvky účastníků, významných reprezentantů jednotlivých odvětví práva. Má-li být právo účinným pozitivním nástrojem, musí respektovat princip přiměřenosti právní regulace. Lze se samozřejmě lišit v názorech na to, co přiměřená právní úprava, přiměřená interpretace a přiměřená aplikace práva ještě je, a co již není. Hranice nikdy nebude definitivně a exaktně stanovitelná. To však neznamená, že neexistují přirozené a tisíciletími prověřené zásady, které umožňují přiměřenost právní regulace celkem spolehlivě určit. Právo je specifický, nejnáročnější normativní systém, jehož použití je – mělo by být – omezeno výhradně na chování subjektů ve společenských vztazích, a to ještě jen v těch, které se svou povahou nevymykají právní regulaci. Je žádoucí uplatnit test přiměřenosti, tj. volit takový typ a formu regulace, které ještě vedou ke sledovanému cíli, avšak zatěžují subjekty právních vztahů co nejméně. Respekt k těmto kritériím je výsostným projevem úcty k modernímu člověku a občanu, výrazem priority občana před státem a předpokladem vymahatelnosti práva. -- ISBN : 978-80-87109-43-4 brož. Havlíček, Karel, 1969-. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva. Pražský právnický podzim (projekt) právní věda * legislativa * konferenční sborník