Počet záznamů: 1  

Trestní právo procesní

  1. Šámal, Pavel, 1953- Trestní právo procesní / Pavel Šámal, Jan Musil, Josef Kuchta a kolektiv. -- 4. přeprac. vyd. -- V Praze : C. H. Beck, 2013. -- (Academia iuris). -- Anotace: Vysokoškolská učebnice přináší reakci na poslední legislativní vývoj v oblasti trestního procesu. Zohledňuje změny týkající se vazeb, zejména nové úpravy vazebního zasedání. Pojednává o sjednávání dohody o vině a trestu a o řízení o schválení dohody o vině a trestu. Přináší podrobné zpracování problematiky zvláštního typu řízení proti právnickým osobám (zákon č. 418/2011 Sb.), změny trestního řádu v souvislosti s přijetím zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. -- ISBN : 978-80-7400-496-4 váz. Musil, Jan, 1941-. Kuchta, Josef, 1953-. *2Academia iuris0 trestní řízení * trestní právo * justice a vnitřní věci * Česká republika

Počet záznamů: 1