Počet záznamů: 1  

Intelektuál ve dvacátém století

  1. Judt, Tony, 1948-2010 Intelektuál ve dvacátém století : rozhovor Timothyho Snydera s Tonym Judtem / přeložil Martin Pokorný. -- V českém jazyce vyd. 1. -- Praha : Prostor, 2013. -- (Obzor ; sv. 85). -- Přeloženo z angličtiny. -- Anotace: Kniha v dialogické formě mapuje dějiny moderních politických idejí a představ o vládě a spravedlnosti, jak je chápali liberální, socialističtí, komunističtí, nacionalističtí a fašističtí intelektuálové od konce 19. století až do počátku 21. století. Zároveň se jedná o intelektuální životopis historika a esejisty Tonyho Judta. A v neposlední řadě pak o hledání pravdy, o možnostech společenské obrody, jakož i o morálních selháních i povinnostech intelektuálů v politice. Každá kapitola je tvořena biografickou a historickou částí. Kniha tak prochází údobími Judtova intelektuálního života i nejvýznamnějšími momenty politického myšlení 20. století, jako je otázka holokaustu, sionismus a jeho evropské zdroje, anglický izolacionismus a francouzský univerzalismus, marxismus a jeho svody, fašismus a antifašismus, renesance liberalismu ve východní Evropě či sociální plánování v Evropě a v USA. Oba účastníci rozhovoru mají blízký vztah k východní Evropě. -- ISBN : 978-80-7260-289-6 brož. Snyder, Timothy, 1969-. Pokorný, Martin, 1973-. *2Obzor0 Judt, Tony (1948-2010) * inteligence * světová historie * dějiny * politická filozofie * politická ideologie * životopis * 20. století * 21. století