Počet záznamů: 1  

Kolektivizace v Československu

  1. Kolektivizace Kolektivizace v Československu / Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda (eds.). -- Vyd. 1. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. -- Anglická resumé. -- Chyba ve vazbě s. 451-458. -- Anotace: Vedle vývoje vztahu člověka k půdě na vesnici a násilného zpřetrhání tradičního způsobu hospodaření je pozornost věnována také perzekuci sedláků, vyvlastňování majetku církví, využívání bývalých zemědělských usedlostí nápravnými zařízeními, komunistické propagandě či různým formám odporu proti zabavování majetku. Několik příspěvků zaznamenává průběh kolektivizace na příkladu konkrétní obce a jednotlivých hospodářských rodů. -- ISBN : 978-80-87211-96-0 váz. Rokoský, Jaroslav, 1969-. Svoboda, Libor, 1970- Československo * 50. léta 20. století * kolektivní hospodářství * agrární sektor * zemědělské družstvo * zemědělská reforma * zemědělská politika * venkovský region

Počet záznamů: 1