Počet záznamů: 1  

Politik dobré vůle

  1. Trapl, Miloš, 1935- Politik dobré vůle : život a dílo msgre Jana Šrámka / Miloš Trapl, Karel Konečný, Pavel Marek. -- Vyd. 1. -- Praha : Vyšehrad ; V Olomouci : Centrum dějin křesťanské politiky Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2013. -- Anglické resumé. -- Koedice: Univerzita Palackého. Olomouc - ISBN neuvedeno. -- Anotace: Autoři se na základě pramenů a literatury pokoušejí o objektivní obraz tohoto politika. Sledují jeho dětství, mládí, cestu ke kněžství, studium, duchovní činnost v Novém Jičíně, politické aktivity na přelomu 19. a 20. století; roku 1899 zakládá Křesťansko-sociální stranu Moravy a Slezska, stává se poslancem moravského zemského sněmu, později je zvolen do říšské rady ve Vídni. Pozornost je věnována jeho politickému smýšlení za 1. první světové války i účasti v Národním výboru v Praze i Brně roku 1918. Velká pozornost je zaměřena na Šrámkovu politickou činnost během první republiky, kdy jako šéf Československé strany lidové zastává důležité ministerské posty a díky své pružnosti se stává ministrem zákulisních jednání. Roku 1939 odchází do exilu a stává se premiérem exilové vlády. Další část zachycuje jeho život v krátkém období 1945-1948 a po komunistickém převratu, kdy je po neúspěšném pokusu internován až do své smrti roku 1956. Poslední kapitola je věnována Šrámkově odkazu v ČSL i hodnocení této osobnosti prostřednictvím historických prací v letech 1948-1990. -- ISBN : 978-80-7429-345-0 Vyšehrad ; váz. Konečný, Karel, 1965-. Marek, Pavel, 1949- Šrámek, Jan (1870-1956) * politik * duchovenstvo * katolicismus * vztah mezi církví a státem * křesťansko-demokratická strana * KDU-ČSL * životopis * Československo * 20. století

Počet záznamů: 1