Počet záznamů: 1  

Vstup cizince na území státu

  1. Pořízek , Pavel Vstup cizince na území státu : pohled mezinárodního, unijního a českého práva / Pavel Pořízek. -- 1. vyd. -- Praha : Linde, 2013. -- Částečně tištěno zvratmo. -- Anotace: Publikace se zabývá obecně rozšířenou tezí, tvrdící, že stát má v rámci výkonu své územní suverenity absolutní volnost v otázkách rozhodování o vstupu cizince na své území. Na základě analýzy jednotlivých pramenů mezinárodního práva autor s tímto tvrzením polemizuje, vyvrací je a vysvětluje, jaká omezení jsou kladena na volnost států v otázkách přijímání cizinců. Kromě smluvního práva se určitá omezení objevují i v obyčejovém mezinárodním právu, nebo dokonce v kogentních normách obyčejového mezinárodního práva. -- ISBN : 978-80-7201-907-6 brož. cizinecké právo * cizí státní občan * vstup cizinců * kontrola migrací * uprchlík * azylové právo * diskriminace na základě státní příslušnosti

Počet záznamů: 1