Počet záznamů: 1  

Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky?

  1. Transparency International - Česká republika Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky? / Transparency International - Česká republika. -- Praha : Transparency International - Česká republika, 2009. -- Staženo z internetu. -- Vydáno v rámci projektu Accountability and transparency into water sector in the Czech Republic. -- Obsahuje: Obsah: Privatizace a atomizace státních vodohospodářských podniků po roce 1993--Privatizace vodohospodářských společností formou prodeje akciového podílu (v období do vstupu České republiky do EU)--PŘÍKLAD 1 Pražské vodovody a kanalizace--PŘÍKLAD 2 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava--Privatizace formou prodeje akcionářských práv (v období do vstupu České republiky do EU)--PŘÍKLAD 3 Vodovody a kanalizace Zlín--Privatizace prostřednictvím tzv. akcionářské dohody (v období po vstupu České republiky do EU)--PŘÍKLAD 4 Vodovody a kanalizace Kroměříž-- Důsledky privatizace vodárenských společností v České republice. -- ISBN : 978-80-87123-08-9 váz. úprava vody * vodohospodářské stavby * privatizace * Česká republika * 90. léta 20. století

Počet záznamů: 1