Počet záznamů: 1  

"Miluji tvory svého pohlaví"

  1. "Miluji "Miluji tvory svého pohlaví" : homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí / Pavel Himl, Jan Seidl, Franz Schindler (edd.). -- Vyd. 1. -- Praha : Argo, 2013. -- (Každodenní život ; sv. 56). -- Část. přeloženo z angličtiny a němčiny. -- Anglické resumé. -- Anotace: Kniha obsahuje patnáct studií, které se z různých úhlů pohledu věnují stejnopohlavním vztahům coby společenskému fenoménu v české minulosti a přítomnosti. Její autoři přinášejí detailní analýzu konkrétních případů stíhání homosexuálního chování jak v 18., tak ve 20. století (mj. i v období 1939–1945), a dokládají pluralitu životních perspektiv, představ a subkultur, spojených s homosexualitou po roce 1989. -- ISBN : 978-80-257-0876-7 váz. Himl, Pavel, 1971-. Seidl, Jan, 1981-. Schindler, Franz, 1963-. *2Každodenní život0 sexualita * sexuální svoboda * sexuální menšina * dějiny * Čechy (země)

Počet záznamů: 1