Počet záznamů: 1  

Trestní řád

  1. Šámal, Pavel, 1953- Trestní řád : komentář. III, § 315-471. -- 7., dopl. a přeprac. vyd. -- V Praze : C. H. Beck, 2013. -- (Velké komentáře). -- ISBN : 978-80-7400-465-0 váz. *2Velké komentáře0 trestní zákoník * trestní právo * trestní řízení * výkon trestu * trestní soud * trestní stíhání * soudní dokazování

Počet záznamů: 1