Počet záznamů: 1  

Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939

  1. Benda , Jan, 1984- Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939 / Jan Benda. -- Vyd. 1. -- Praha : Karolinum, 2013. -- Anglické resumé. -- Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze. -- Anotace: Mnichovská historie je neúplná bez souboru jejích následků. Některé z nich nejsou ještě v literatuře zachyceny naplno, patří k nim také útěky a vyhánění obyvatel z česko-moravsko-slezského pohraničí Československa. Úvodní část se snaží nalézt odpovědi na otázky týkající se vzniku a počátku uprchlického problému na odstoupených územích a s tím úzce související proměnnou existenčních podmínek Čechů, Židů a německých antifašistů v důsledku postupného etablování nacistického režimu. Jádro práce představují kapitoly o přístupu čs. státu k imigračním záležitostem, vracení uprchlíků, jejich propouštění přes hranice, sociální a pracovní integraci migrantů do české společnosti, a to v úzké interakci s politickým vývojem dané doby. V závěrečné části kniha analyzuje otázky uprchlické každodennosti, vystěhovalectví, ale také vzájemných vztahů mezi utečenci a starousedlíky. -- ISBN : 978-80-246-2119-7 brož. Univerzita Karlova období první Československé republiky (1918-1938) * Československo * rok 1938 * pohraniční oblast * Slezsko (region) * Morava (region) * Mnichovská dohoda (1938) * okupované území * žid * uprchlík * nucená migrace

Počet záznamů: 1