Počet záznamů: 1  

Zakázková autorská díla

  1. Prchal, Petr, 1974- Zakázková autorská díla : z pohledu práva závazkového a autorského / Petr Prchal. -- Praha : Linde, 2013. -- Anglické resumé. -- Anotace: Monografie pojednává o propojenosti dvojice práva autorského a práva závazkového, přibližuje smysl a fungování autorského práva v jeho různých pojetích. Přináší příklady možných autorskoprávních vztahů při zjednávání autorských děl. Současný právní stav i legislativní výhled v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014. Oblast práva duševního vlastnictví se v současné době dynamicky rozvíjí, zakázková tvorba předmětů tvůrčí duševní činnosti je každodenní činností miliónů lidí po celém světě. Právní otázky spojené s investicí do vytváření předmětů duševního vlastnictví, tedy předmětů tvůrčí činnosti lidí a jejích projevů, jsou proto zcela namístě. Právní úprava zakázkové tvorby však není dosud celosvětově jednotná. Kromě podrobné právní analýzy zakázkových autorských děl v českém právním řádu, nabízí proto kniha totéž v právním řádu Spojených států amerických. -- ISBN : 978-80-7201-903-8 brož. autorské právo * závazkové právo

Počet záznamů: 1