Počet záznamů: 1  

Sociologie stáří a seniorů

  1. Sak, Petr, 1945- Sociologie stáří a seniorů / Petr Sak, Karolína Kolesárová. -- Vyd. 1. -- Praha : Grada, 2012. -- (Sociologie). -- Anglické resumé. -- Anotace: Poznatky získané v sedmnácti empirických výzkumech a analytických studiích realizovaných v rámci grantu MŠMT ČR "Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů"se staly podkladem pro napsaní knihy o stáří a seniorech ze sociologického pohledu. Čtenář zde najde teoretické analýzy klíčových kategorií i zcela konkrétní empirické poznatky o životě současných seniorů. Autoři se věnují obecně sociální skupině seniorů, životní fázi stáří, ale osou analýz je konkrétní generace dnešních seniorů, která se na základě analýz ukázala jako historicky zcela ojedinělá. -- ISBN : 978-80-247-3850-5 brož. Kolesárová, Karolína, 1976-. *2Sociologie0 humánní geografie * demografie * starý člověk * stárnutí obyvatelstva * sociologie * 21. století

Počet záznamů: 1