Počet záznamů: 1  

Sociální ekonomika, sociální podnikání

  1. Dohnalová, Marie, 1955- Sociální ekonomika, sociální podnikání : podnikání pro každého / Marie Dohnalová a kolektiv. -- Vyd. 1. -- Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012. -- Anglické resumé. -- Další autorky: Lenka Deverová, Romana Šloufová, Jaroslava Šťastná. -- Anotace: Autorky publikace popisují třetí sektor jako občanský sektor nebo sociální ekonomiku a seznamují s koncepcí sociálních podniků. Uvádějí rozdíly mezi americkým pojetím sociálního podnikání a pojetím evropským, rovněž definici sociálního podniku, kterou vypracovala Evropská výzkumná společnost EMES. V českém prostředí navazují na tradice solidarity, sdružování i družstevnictví. Sociální ekonomika i sociální podniky existují i přesto, že nejsou legislativně ani formálně vymezeny. Pro šíření myšlenek sociální ekonomiky a zahájení výzkumů vycházejí autorky z evropských iniciativ, které zdůrazňují možnosti podnikání pro každého. -- ISBN : 978-80-7357-269-3 brož. sociální hospodářství * podnikavost

Počet záznamů: 1