Počet záznamů: 1  

Češi a Poláci na Těšínsku 1945-1949

  1. Friedl, Jiří, 1976- Češi a Poláci na Těšínsku 1945-1949 / Jiří Friedl. -- 1. vyd. -- Praha : Historický ústav AV ČR ; Brno : Conditio humana, 2012. -- (Monographiae ; sv. 1). -- Anglické, německé a polské resumé. -- Anotace: Autor ve své knize poukazuje na to, že v českých zemích – konkrétně na Těšínsku – žili (a dodnes žijí) příslušníci polského etnika, kteří sice na jednu stranu byli podobně jako sudetští Němci obviňováni z neloajality k předválečné ČSR ovšem zbavit se jich stejným způsobem jako německy mluvících obyvatel nebylo z řady důvodů možné. V této práci čtenář nalezne nejen podrobné vysvětlení příčin, proč Poláci nakonec v Československu zůstali, ale také rozbor všech důležitých událostí, které spoluutvářely vztahy mezi Čechy a Poláky na Těšínsku během prvních let po druhé světové válce. Výklad zohledňuje také vliv poměru mezi oběma skupinami obyvatel na vnitropolitickou situaci a soupeření stran Národní fronty. Otázka těšínských Poláků se totiž výrazně promítala do politického boje zejména mezi komunisty a národními socialisty. -- ISBN : 978-80-7286-204-7 Historický ústav AV ČR ; váz.. -- 978-80-905323-0-4 Conditio humana ; váz. *2Monographiae0 Československo * rok 1945 - 1948 * 40. léta 20. století * Polsko * národnostní menšina * Slezsko (region) * ochrana menšin

Počet záznamů: 1