Počet záznamů: 1  

Aplikace platových předpisů ve školství

  1. Valenta, Jiří, 1962- Aplikace platových předpisů ve školství : s komentářem a příklady z praxe : k 1.10.2012 / Jiří Valenta. -- 5. aktualiz. vyd. -- Olomouc : Anag, 2012. -- (Práce, mzdy, pojištění). -- Anotace: Souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně pedagogických i organizačních. Toto páté vydání publikace odráží především změny, k nimž došlo v oblasti odměňování v souvislosti s novým katalogem prací a změnami v systému odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2011 a 2012. -- ISBN : 978-80-7263-763-8 brož. *2Práce, mzdy, pojištění0 školství * mzdové tarify * mzda * Česká republika * 2. desetiletí 21. století