Počet záznamů: 1  

Supporting nuclear non-proliferation and disarmament

  1. Supporting Supporting nuclear non-proliferation and disarmament. -- Geneva : Inter-Parliamentary Union ; New York : Office of the Permanent Observer of the Inter-Parliamentary Union to the United Nations ; London : Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament (PNND), c2012. -- (Handbook for parliamentarians ; no. 19/2012). -- Anotace: Zástupci parlamentů celého světa se snaží spolupracovat a přijímat opatření vedoucí k jadernému odzbrojení, vytváření bezjaderných území a prosazování Smlouvy o zákazu zkoušek jaderných zbraní. -- ISBN : 978-92-9142-547-1 Inter-Parliamentary Union ; brož. *2Handbook for parliamentarians0 nešíření jaderných zbraní * denuklearizace * jaderná zbraň * odzbrojení * jaderný pokus

Počet záznamů: 1