Počet záznamů: 1  

Obchodní právo

  1. Marek, Karel, 1949- Obchodní právo : vybrané otázky pro navazující magisterské studium / Karel Marek. -- 1. vyd. -- Brno : Masarykova univerzita, 2011. -- (Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; č. 468). -- Část. přeloženo. -- Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. -- Anotace: Učebnice se věnuje pramenům a pravidlům obchodního práva, uzavírání smluv a zadávání veřejných zakázek. Dále pojednává o kupní smlouvě a smlouvě o kontrolní činnosti. Je zaměřena i na smlouvy peněžních služeb a smlouvu o běžném účtu a smlouvu o vkladovém účtu. Prameny a pravidla obchodního práva dílo zobrazuje graficky a přehledně tak ukazuje, kdy (v jakém pořadí) je v obchodněprávních vztazích použit obchodní zákoník, občanskoprávní předpisy, smlouva, obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, vykládací pravidla a zásady obchodního zákoníku. -- ISBN : 978-80-210-5549-0 brož. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. *2Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně0 obchodní právo * veřejná zakázka * Česká republika

Počet záznamů: 1