Počet záznamů: 1  

(In)tolerance v evropských dějinách (In)tolerance in European history

  1. Hlaváček, Petr, 1974- (In)tolerance v evropských dějinách (In)tolerance in European history / Petr Hlaváček et al. -- 1. vyd. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Filosofia, 2011. -- (Europaeana Pragensia ; 3). -- Část. anglický a německý text, anglická resumé. -- Anotace: Tato kolektivní monografie je výsledkem mezinárodní konferenci "(In)tolerance v_ evropských dějinách" u příležitosti 400. výročí vydání tzv. Rudolfova Majestátu, slavnostně podepsaného Rudolfem II. dne 9. července 1609. Rudolfův Majestát představuje jeden z nejvýznamnějších dokumentů evropských církevně-politických dějin raného novověku. -- ISBN : 978-80-7308-366-3 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta ; brož.. -- 978-80-7007-356-8 Filosofia ; brož. *2Europaeana Pragensia0 evropská identita * xenofobie * humanitní vědy * civilizace * Evropa občanů * dějiny

Počet záznamů: 1